Betalingen

Betalingen

Uw behandeling wordt in de nota weergegeven door middel van verschillende codes, de zgn. verrichtingen. Aan elke code zit een tarief gekoppeld, dat landelijk door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld. Dat zorgt ervoor, dat in Nederland voor iedere patiënt dezelfde tarieven worden gehanteerd. Een overzicht hiervan vindt u onder het kopje Tarieven.

Betalingen verzekerden / niet-verzekerden

  • Verzekerden: Voor patiënten met een zorgverzekering met aanvullende tandartsverzekering stuurt onze factoring maatschappij de nota direct door naar uw zorgverzekeraar.
  • Niet-verzekerden: Patiënten zonder aanvullende tandartsverzekering kunnen hun behandeling direct na afloop betalen alleen per pin aan de balie.

Factoring maatschappij

Onze rekeningen worden verzonden door factoringbedrijf Payt. Zij sturen uw nota door aan uw zorgverzekeraar indien u een tandartsverzekering heeft afgesloten. Een eventuele restdeclaratie ontvangt u op uw mail- of huis adres.

Vragen over uw rekening?

Heeft u een vraag over uw rekening? Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk. Op donderdag of vrijdag op telefoon nummer 033-4611550.

Heeft u ons iets te vragen over uw rekening? Gebruik hiervoor de mogelijkheid reply van de door u ontvangen nota, we zullen u dan spoedig antwoorden.