Huisregels Tandartsenpraktijk Amermondzorg

Betalingen/annuleren van uw afspraak

  • Behandelingen vinden plaats conform afspraak. U ontvangt hiervan een bevestiging en enkele dagen voor uw afspraak een herinnering. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Het is uw eigen verantwoording dat u op het juiste tijdstip van de afspraak verschijnt.
  • Wij verzoeken u om niet meer dan 5 minuten voor uw afspraak de praktijk binnen te lopen en u aan te melden aan de balie.
  • Bent u niet verzekerd voor de tandarts, dan vragen wij u de behandeling direct na afloop aan de balie af te rekenen en alleen met de pinpas.
  • Heeft u een afspraak staan en bent u verhinderd? U kunt tot 24 uur van tevoren de afspraak verplaatsen. Daarna wordt bij annuleren de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  • Heeft u maandag of in het weekend een afspraak en bent u verhinderd? Annuleert u de vrijdag voorafgaand aan de afspraak. Dat kan ook via mail op info@amermondzorg.nl. Daarna wordt bij annuleren de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  • Voelt u zich niet goed? Belt u voor 09.00uur de afspraak af. Zo kunnen wij de plek aan iemand anders geven.

Klachten

Wij doen er als praktijk alles aan om u de zorg te bieden die van ons verwacht wordt. Heeft u desondanks toch een klacht over een behandeling? Wilt u dat melden bij uw behandelaar of de praktijkmanager? We helpen u graag. U kunt een second opinion aanvragen bij een van onze behandelaars. De tandarts heeft 6 weken de tijd na een klacht om een reactie te plaatsen.

Wenst u een onafhankelijk advies, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de KNMT, de overkoepelende organisatie voor tandheelkunde. Informatie hierover vindt u op de website: knmt.nl of bij het Tandheelkundig Informatiepunt TIP via een invulformulier op de website: Allesoverhetgebit.nl .  TIP is een onafhankelijke organisatie verbonden aan de KNMT.