Huisregels Tandartsenpraktijk Amermondzorg

Betalingen/annuleren van uw afspraak

  • Behandelingen vinden plaats conform afspraak. U ontvangt hiervan een bevestiging en enkele dagen voor uw afspraak een herinnering. Het is uw eigen verantwoording dat u op het juiste tijdstip van de afspraak verschijnt.
  • Wij verzoeken u om niet meer dan 5 minuten voor uw afspraak de praktijk binnen te lopen en u aan te melden aan de balie.
  • Bent u niet verzekerd voor de tandarts, dan vragen wij u de behandeling direct na afloop aan de balie af te rekenen en alleen met de pinpas.
  • Heeft u een afspraak staan en bent u verhinderd? Als u minimaal 24 uur van te voren annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Heeft u maandag of in het weekend een afspraak en bent u verhinderd? Annuleert u de vrijdag voorafgaand aan de afspraak. Dat kan ook via mail op info@amermondzorg.nl
  • Voelt u zich niet goed? Belt u voor 09.00uur de afspraak af.
  • Bij het missen van een afspraak, ongeacht de reden, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afspraakbevestigingen.

Klachten

Wij doen er als praktijk alles aan om u de zorg te bieden die van ons verwacht wordt. Heeft u desondanks toch een klacht over een behandeling? Wilt u dat melden bij uw behandelaar of de praktijkmanager? We helpen u graag. U kunt een second opinion aanvragen bij een van onze behandelaars. De tandarts heeft 6 weken de tijd na een klacht om een reactie te plaatsen.

Wenst u een onafhankelijk advies, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de KNMT, de overkoepelende organisatie voor tandheelkunde. Informatie hierover vindt u op de website: knmt.nl of bij het Tandheelkundig Informatiepunt TIP op telefoonnummer: 0900 202 5012.  TIP is een onafhankelijke organisatie verbonden aan de KNMT.