Zo werkt Amermondzorg

Onze werkwijze

Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op om een eerste afspraak te plannen. U kunt zich ook telefonisch inschrijven.

Eerste bezoek

controleTijdens het eerste bezoek maakt u kennis met uw vaste tandarts en wordt een controle uitgevoerd, en zo nodig een aantal röntgenfoto's genomen. De tandarts neemt vooraf een aantal dingen met u door. Heeft u misschien klachten of wensen? Misschien bent u niet meer tevreden met uw lach? Of zit u iets anders dwars? Amermondzorg tandartsen heeft expertise op het gebied van esthetische tandheelkunde.

Tijdens het eerste bezoek wordt een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen. Indien gewenst ontvangt u een offerte van de eventuele behandelingen. Elke patiënt wordt gekoppeld aan een vaste behandelaar, zodat u snel vertrouwd raakt met uw tandarts. Indien uw tandarts afwezig is, is het altijd mogelijk om bij een collega een afspraak te maken.

Persoonlijke benadering

Veel patiënten zijn angstig om naar de tandarts te gaan. Vaak horen we onderliggende oorzaken als negatieve ervaringen in het verleden bij bijvoorbeeld een schooltandarts. Beide praktijkhouders van Amermondzorg zijn toegelegd op de behandeling van angstige patiënten en zullen uitgebreid de tijd nemen om tot een geslaagde en pijnloze behandeling te komen en angst voor vervolgbezoeken te reduceren.

We nemen tijd voor elke patiënt. We zorgen voor een rustige ontvangst door de tandarts of 1 van de assistentes. Als u het prettig vindt kunt u uw eigen muziek meenemen en luisteren tijdens de behandeling. De behandeling die zal plaatsvinden zal uitgebreid worden besproken met u.

Kinderen

Uiteraard zijn kinderen ook welkom in de praktijk. Wij adviseren om kinderen vanaf zeer jonge leeftijd al mee te nemen naar de controles om zo spelenderwijs al te wennen en positieve ervaringen op te doen. Vanaf ongeveer 2,5 - 3 jaar beginnen we met controles. Bij vragen kunt u uiteraard ook eerder terecht.

Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Het is handig om uit te leggen wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, en een meneer of mevrouw in een witte jas. Zeg er ook bij, dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. En dat we naar de tandjes gaan kijken. Prikkel de nieuwsgierigheid. Tenslotte, een tandartsbezoek is normaal en hoort erbij.